Δική  μας  υπόθεση  είναι  το  να  επιθυμήσουμε  αυτό  που  είναι  βαθύτερο  και  πιο  αληθινό  μέσα  στον  εαυτό  μας,  να  αναγνωρίσουμε  την  πείνα  και  την  δίψα  για  το  Απόλυτο που  βρίσκεται  μέσα  μας…  είτε  το  ξέρουμε  είτε  όχι.

Advertisements