Ὁ ἀγώνας κατὰ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη συνεχίζεται μὲ ἀμείωτη ἔνταση. Μετὰ τὴν ἐπιτυχημένη διεξαγωγὴ τῆς διαμαρτυρίας τὴν Κυριακὴ 6 Φεβρουαρίου (δὲς εδώ) κατὰ τὴν ὁποία ἡ προσέλευση κόσμου ἦταν πρωτοφανής, διοργανώνονται δύο νέες συγκεντρώσεις σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη προκειμένου νὰ ἐκφραστεῖ ἡ ἀντίθεση στὴν προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ποὺ θὰ μετατρέψει τὰ πρόσωπα σὲ ἀριθμούς. Συγκεκριμένα, στὴ Θεσσαλονίκη ἡ διαμαρτυρία θὰ διεξαχθεῖ τὴν Κυριακὴ 20 Μαρτίου καὶ ὥρα 1μ.μ στὴν Πλατεία Ἀριστοτέλους ἐνῶ ἡ ἀντίστοιχη στὴν Ἀθήνα θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ 27 Μαρτίου καὶ ὥρα 3μ.μ στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως ἐνῶ θὰ ἀκολουθήσει καὶ πορεία πρὸς τὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

Καλοῦνται οἱ ἁπανταχοῦ ἀγωνιζόμενοι Ἕλληνες καὶ χριστιανοὶ νὰ δώσουν τὸ «παρὼν» ὥστε νὰ δυναμώσουν τὴ φωνὴ τῆς ἀντίστασης. Βρισκόμαστε σὲ ἐποχὲς δύσκολες καὶ ὁ ἐφησυχασμὸς ποὺ ἐπικρατεῖ μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ μοιραῖος. Ἂς «ξυπνήσουμε» λοιπὸν ἀπὸ τὸν λήθαργό της ἀδράνειας καὶ ἂς δραστηριοποιηθοῦμε διότι οἱ «καιροὶ οὐ μενετοί».

πηγή

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2011/02/blog-post_2916.html

Advertisements