Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Ιουνίου 2012

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 47 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ. 210-8025211

Ἀμαρούσιον 23-6-2012

Ἐνημέρωση, ἐγρήγορση, προσευχή!

Μέ ὑπουργική ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, ἐν μέσῳ ὑπηρεσιακῆς Κυβέρνησης Πικραμένου, στό πλαίσιο υἱοθέτησης καί ἐφαρμογῆς τοῦ κανονισμοῦ (ΕΚ) 2252/2004 τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἐπιβάλλεται «δημοκρατικῷ τῷ τρόπῳ» ἡ ἀντικατάσταση τῆς ἀστυνομικῆς μας ταυτότητας μέ νέου τύπου ταυτότητα.

Στό δελτίο τύπου τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη τῆς 14ης Ἰουνίου δέν ἀναφέρεται ὁ ὅρος «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ἀλλά «διαδικασίες ἔκδοσης νέου τύπου δελτίου ἀστυνομικῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν σέ ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό». Καί λίγο πιό κάτω τό δελτίο τύπου ἀναφέρει ὅτι «θά ἔχει τή μορφή πιστωτικῆς κάρτας μέ χαρακτηριστικά ἀσφαλείας καί ἐπίσης θά ἀναγνωρίζεται καί ὡς ταξιδιωτικό ἔγγραφο σέ ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό».

Ὅλοι ὅσοι διάβασαν τό δελτίο τύπου μέ ἀνησυχία ὑποψιάζονται ὅτι πρόκειται γιά ὁλοκλήρωση διασύνδεσης τῶν κρατικῶν ἠλεκτρονικῶν βάσεων δεδομένων (TAXIS, ἠλ. συνταγογράφηση, δημοτολόγιο …) καί σχέση τους μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.

Ἤδη στό διαδίκτυο ἔχουν δηλώσει περίπου ἑκατό χιλιάδες πολῖτες, ὅτι δέν εἶναι διατεθειμένοι νά παραλάβουν τήν Κάρτα τοῦ πολίτη (ΚτΠ).

Ἡ ΠΡΑΟΣ (Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης), ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, καί πολλοί ἄλλοι φορεῖς, μέ διάφορα δημοσιεύματα, ἀναρτήσεις σέ ἱστοσελίδες καί συζητήσεις σέ τηλεοπτικά κανάλια ἔχουν ἐκφράσει τούς σοβαρούς λόγους, γιά τούς ὁποίους ἀρνοῦνται νά ἀντικαταστήσουν τήν ἁπλῆ ἀστυνομική ταυτότητα μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.

Οἱ ἀντιδράσεις γύρω ἀπό τήν ΚτΠ ἄρχισαν πρό διετίας περίπου. Τό ὅλο θέμα περί ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἔχει ἀπασχολήσει εὐρύ κοινό Ἑλλήνων πολιτῶν περισσότερο ἀπό μιά εἰκοσαετία. Οἱ διάφορες κυβερνήσεις πίεζαν κατά καιρούς δυναστικά νά ἐκδοθοῦν οἱ νέες ταυτότητες, γιά τό καλό καί τή διευκόλυνση τῶν πολιτῶν κατά τίς συναλλαγές τους μέ τούς διαφόρους φορεῖς τοῦ δημοσίου καί τίς τράπεζες. Δέν κατάφεραν ὅμως οἱ δημοκρατικές κυβερνήσεις νά πείσουν τό λαό καί γιαυτό μέχρι τώρα ἀνέβαλαν τή θεσμοθέτηση αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος.

Συγκρίνοντας τά κατά τό παρελθόν δημοσιεύματα περί τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, μέ τά περιεχόμενα στό ὡς ἄνω «Δελτίο Τύπου», καθώς καί τήν παραπομπή τοῦ «Δελτίου Τύπου» στόν κανονισμό (ΕΚ) ἀριθ. 2252/2004 τοῦ Συμβουλίου τῆς 13ης Δεκεμβρίου 2004 ὑποψιαζόμαστε, ὅτι ὅλα τά παραπάνω λιγοστά χαρακτηριστικά μᾶς παραπέμπουν στήν ΚτΠ. Γνωρίζοντας ἐπίσης , ὅτι ἡ ΚτΠ θά ἀποτελεῖ τό ψηφιακό ἐργαλεῖο πού θά διασυνδέει ὅλες τίς ἀνεξάρτητες ὡς τώρα βάσεις δεδομένων τῶν κρατικῶν. ὑπηρεσιῶν (ὑγείας, ἀσφάλισης, οἰκονομικῶν, δημοτολογίου. κλπ) γιά ὅλη τή ζωή τοῦ κάθε πολίτη, ὀνομάσαμε τήν ΚτΠ ὡς τή πιό τέλεια φυλακή, ἠλεκτρονική φυλακή. Ἑπομένως δέν ἀποτελεῖ ἁπλῆ ἀντικατάσταση τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας.

Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἐφοδιασμένη μέ τό νέας τεχνολογίας τσιπάκι R.F.I.D. θά ἑνώνει ὅλα τά ἀρχεῖα πού ἀφοροῦν κάθε πολίτη μέσῳ τοῦ Α.Μ.Κ.Α. – ὅπως φαίνεται ἀπο τήν ἐπιμονή τῶν ἀρχῶν γιά παραλαβή τοῦ Α.Μ.Κ.Α. ἀπό ὅλους τούς πολῖτες – ἤ μέ τή χρήση ἄλλου ἑνιαίου ἀριθμοῦ κατά τίς διαθέσεις τῶν κρατούντων καί θά παρέχει ἀνά πᾶσα στιγμή σέ ἄδηλα ντόπια ἤ ξένα κέντρα ἐξουσίας ὅλες τίς πληροφορίες τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς καί ὅλων τῶν χρηματοοικονομικῶν συναλλαγῶν μας. Ἤδη κατά τό ἄμεσο παρελθόν τά συναρμόδια ὑπουργεῖα Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης καί Προστασίας τοῦ Πολίτη μᾶς ἔχουν πληροφορήσει, ὅτι ἔχουν προχωρήσει ἱκανοποιητικά οἱ ἐργασίες γιά ὁλοκλήρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Ἑπομένως ἔχουν δημιουργηθεῖ, σύμφωνα μέ τά λεγόμενά τους, ὅλες οἱ προϋποθέσεις γιά τήν ἔκδοση τῆς ΚτΠ.

Βέβαια, λόγῳ τῆς ὀνομασθείσης καί ἐπιβληθείσης οἰκονομικῆς κρίσεως, ἔχουν καταπατηθεῖ τόσοι σοβαροί νόμοι κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς προστασίας τοῦ πολίτη, πού ἡ ἐπιβολή τῆς ΚτΠ θά εἶναι ἡ χαριστική βολή τῆς Νέας Ἐποχῆς πρός ἐξοντωτικό εὐτελισμό τοῦ Ἕλληνα πολίτη. Ἄς ὑπενθυμίσουμε, ὅτι δέν εἶναι ἐλάχιστοι οἱ χάκερς, πού κατάφεραν νά ἐξαιρέσουν χρήματα ἀπό τραπεζικους λογαριασμούς ἁπλῶν πολιτῶν καθώς ἐπίσης καί νά ὑπεξαιρέσουν πολύτιμα ἤ κρίσιμα ἔγγραφα ἀπό μυστικές κρατικές ὑπηρεσίες.

Διερωτώμαστε, γιατί ὁ Ὑπουργός τῆς Ὑπηρεσιακῆς Κυβέρνησης ἐξέδωσε τό ὡς ἄνω δελτίο τύπου; Δέν μποροῦσε νά ἀναμείνει τήν ὁρκωμοσία τῆς ὁριστικῆς κυβέρνησης; Γιατί ἔσπευσε νά ἀνακοινώσει τήν ἀντικατάσταση τοῦ δελτίου ἀστυνομικῆς ταυτότητος;

Καλόπιστα καί καλοπροαίρετα ζητᾶμε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη νά ἀνακοινώσει τά τεχνικά χαρακτηριστικά τῶν ταυτοτήτων νέου τύπου. Ὁ ἑλληνικός ὀρθόδοξος λαός μας ἔχει ἀποδείξει στήν πράξη καί στή θεωρία, ὅτι δέν εἶναι διατεθειμένος νά ἐφοδιασθεῖ, μέ τέτοιο ἐπίσημο ἔγγραφο, ὅπως εἶναι ἡ Ἀστυνομική Ταυτότητα, πάνω ἤ μέσα στό ὁποῖο θά ὑπάρχουν σύμβολα ἀντίχριστα, δαιμονικά ἤ δυνατότητες πού περιορίζουν ἤ ἀκυρώνουν τή θεόσδοτη ἐλευθερία του. Ἄλλωστε οἱ προθέσεις τῶν διοικητικῶν ὀργάνων τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού καταδυναστεύουν διά τῆς «κρίσεως» ὁλόκληρο τόν ἑλληνικό λαό, τόν ἔχουν καταστήσει πιό προσεκτικό πάνω στά εἰσαγόμενα ὑποπροϊόντα τῆς νέας τάξης, πού σερβίρει ἡ κυβέρνηση. Εἶναι τόσο ἐξευτελισμένος ὁ λαός μας ἀπό τήν ἀπαξιωτική συμπεριφορά βουλευτῶν, ὑπουργῶν καί πρωθυπουργῶν, ἀλλά παρά ταῦτα δίνει μεγάλη σημασία στήν ὅποια ἀλλαγή ταυτότητας, μήν ἀποδεχόμενος εὔκολα τήν ὁποιαδήποτε γιά τό καλό του τροποποίηση, μετά ἀπό τόσα πού τοῦ ἔχουν κάνει, καί μάλιστα ἄν ὑποψιασθεῖ ὅτι ἡ ταυτότητα αὐτή, πού τοῦ ἐπιβάλλει ἡ δυναστεία τῶν κυβερνητῶν, προσβάλλει τήν ὀρθόδοξη εἰς Χριστόν πίστη του.

Ἐπίσης ἄν ἐφαρμοσθοῦν σταδιακά οἱ ἐπιταγές τῶν μνημονίων, θά εἶναι τόσο πενιχρές οἱ ἀμοιβές τῶν Ἑλλήνων ἐργαζομένων καί συνταξιούχων, πού δέ θά ὑπάρχει κανένα κίνητρο γιά νά σπεύσει ὁ πολίτης νά πάρει ταυτότητα πού θά τόν ἐγκλωβίζει πιό βαθειά στή δυστυχία, στήν ἀνέχεια καί τήν ἀσφυκτική παρακολούθηση ὅλων τῶν δραστηριοτήτων του καί ὁλόκληρης τῆς ζωῆς του.

Στήν ἱστοσελίδα naftemporiki.gr παρουσιάστηκε ἡ πρόσθια καί ἡ ὀπίσθια ὄψη τοῦ νέου τύπου ἀστυνομικῆς ταυτότητας πού παραπέμπει στίς ταυτότητες τῶν ἀνδρῶν καί γυναικῶν τῶν σωμάτων ἀσφαλείας. Ἀδυνατοῦμε νά ἐννοήσουμε τί θέλει νά ὑποδηλώσει ἡ ὑποτιθέμενη ὁμοιότητα τοῦ σχεδιαζομένου νέου δελτίου ταυτότητος μέ τίς ταυτότητες τῶν ἀστυνομικῶν. Ἀφοῦ ἔκανε τόν κόπο τό ὑπουργεῖο νά μᾶς πληροφορήσει γιά τό μεῖζον αὐτό θέμα ἐν μέσῃ κρίσει, ἐν ὄψει ἐκλογῶν καί ὑπηρεσιακῆς οὔσης κυβερνήσεως, γιατί δέν μᾶς ἔδινε τουλάχιστον μέ τρόπο συγκεκριμένο τά τεχνικά χαρακτηριστικά τῆς ἐπαγγελομένης νέας ταυτότητος;

Εὐτυχῶς, πρίν ἀπό τίς δύσκολες παροῦσες ἡμέρες τῆς κρίσεως ὁ θεοφώτιστος γέροντας π. Παΐσιος μᾶς εἶχε προειδοποιήσει συγκεκριμένα γιά τίς ἀντίχριστες πολιτικές πού θά στραφοῦν ἐνάντια στήν ἐλευθερία καί στά οἰκονομικά τοῦ πολίτη πρός ὑποδούλωσή του στόν ἀντίχριστο τρόπο ζωῆς καί στό ἀντίχριστο χάραγμα. Μεταφέρουμε ἐπακριβῶς τίς θεοφώτιστες ἀπόψεις τοῦ γέροντα, πού μέ τό δικό του γραφικό χαρακτήρα μᾶς πληροφορεῖ:

«Πίσω ἀπό τό κοσμικό πνεῦμα τῆς σημερινῆς «ἐλευθερίας», τῆς ἔλλειψης σεβασμοῦ στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, στούς μεγαλυτέρους, γονεῖς καί διδασκάλους, πού ἔχουν φόβο Θεοῦ, κρύβεται ἡ πνευματική σκλαβιά, τό ἄγχος καί ἡ ἀναρχία πού ὁδηγοῦν τόν κόσμο στό ἀδιέξοδο, στήν ψυχική καί σωματική καταστροφή.

Πίσω λοιπόν ἀπό τό τέλειο σύστημα «κάρτας ἐξυπηρετήσεως» ἀσφαλείας κομπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντιχρίστου: «ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου· ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς»=666. (Ἀποκ. Ἰωάννου κεφ. ιγ΄ 16-18).

Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Καισαρείας γράφει τά ἑξῆς: «περί τοῦ μιαροῦ ὀνόματος τοῦ ἀντιχρίστου καί τήν μέν ἀκρίβειαν τῆς ψήφου, ὡς καί τά λοιπά τά περί αὐτοῦ γεγραμμένα, ὁ χρόνος ἀποκαλύψει καί ἡ πεῖρα τοῖς νήφουσιν·… ἀλλ’ οὐκ εὐδόκησεν ἡ θεία Χάρις ἐν θείᾳ βίβλῳ τό τοῦ λυμεῶνος ὄνομα γραφῆναι· ὡς ἐν γυμνασίας δέ λόγῳ πολλά ἐστιν εὑρεῖν…». (ἁγίου Ἀνδρέα Καισαρείας, ἐξήγησις εἰς τήν Ἰωάννου Ἀποκ. Σελ. 341-342 κεφ. ΛΗ΄).

Τό παράξενο ὅμως, καί πολλοί πνευματικοί ἄνθρωποι ἐκτός πού δίνουν δικές τους ἑρμηνεῖες, φοβάνται καί αὐτοί τόν κοσμικό φόβο τοῦ φακελλώματος, ἐνῷ ἔπρεπε νά ἀνησυχοῦν πνευματικά, καί νά βοηθήσουν τούς Χριστιανούς μέ τήν καλή ἀνησυχία, καί νά τούς τονώσουν τήν πίστη, νά νοιώθουν θεϊκή παρηγοριά.

Ἀπορῶ! Δέν τούς προβληματίζουν ὅλα αὐτά τά γεγονότα; Γιατί δέν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικό γιά τίς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους; Κι ἄν ἐπιβοηθοῦν τόν ἀντίχριστο γιά τό σφράγισμα, πῶς παρασύρουν καί ἄλλες ψυχές στήν ἀπώλεια; Αὐτό ἐννοεῖ· «… τό ἀποπλανᾶν εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς» (Μάρκ. ιγ΄). Θά πλανεθοῦν, αὐτοί πού τά ἑρμηνεύουν μέ τό μυαλό». (Ἐννοεῖ τήν ἀφώτιστη ὀρθή λογική).

Οἱ παραπάνω ἅγιες προβλέψεις τοῦ ἁγίου γέροντος Παϊσίου ἀσφαλῶς καί δέν μᾶς πανικοβάλλουν. Ἀντιθέτως μᾶς ἐνισχύουν καί μᾶς παρηγοροῦν στήν περίοδο τῆς παρούσης κρίσεως, πού εἶναι συμβατή μέ τίς προφητεῖες του. Ταπεινῶς ἀναμένουμε καί ὅσα ἄλλα ἔχει προβλέψει, ἐν καιρῷ τῷ δέοντι, νά πραγματοποιηθοῦν πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρία τῶν πιστευόντων στίς Ἀλήθειες τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως πού εἶχε ὡς βάση του καί θεμέλιό του ὁ ἅγιος γέροντας.

Διά τήν Ἑστίαν Πατερικῶν Μελετῶν

ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις

π. Σαράντης Σαράντος

ἐφημέριος Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

http://orthodox-watch.blogspot.gr/2012/06/blog-post_24.html

Advertisements

Read Full Post »

 

 

 

 


Γιατί επιχειρείται η πλήρης κατάργηση του κράτους;

Σε οποιοσδήποτε μορφής καθεστώτος, απολυταρχικού, δημοκρατικού, ολιγαρχικού κλπ, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα χωρίς την ύπαρξη του κράτους.!!

Σήμερα στην Ελλάδα επιχειρείται για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας η εφαρμογή ενός λειτουργικού συστήματος στο οποίο η έννοια «κράτος» δεν έχει υπόσταση.

Δηλαδή κάθε μορφή δημόσιας υπηρεσίας, σε κρατικό, περιφερικό, νομαρχιακό, δημοτικό επίπεδο πρέπει να καταργηθεί και να απολυθούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.

1..Σταδιακή κατάργηση κάθε λειτουργίας του κράτους δηλαδή κάθε δημόσιας υπηρεσίας.

Ένταξη όλων των χρηματιστηριακών συναλλαγών στις Τράπεζες.

Έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων με τελικό στόχο την τραπεζοποίηση των περιουσιών.

Απόλυτος εργασιακός έλεγχος με τελικό σκοπό την κατάργηση κάθε αμοιβής γιατί τα πάντα θα κατευθύνονται μέσα από κέντρα διανομής.

Επιβολή μεταλλαγμένων τροφίμων και γενοσήμων φαρμάκων.

2..Με την σταδιακή κατάργηση του κράτους, κάθε έγγραφο, πιστοποιητικό, άδεια γάμου, ακόμα και νομικές υπηρεσίες, άδειες οικοδομής, κλπ, θα γίνονται μέσα από ειδικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες τύπου taxis net, οπότε δεν θα είναι απαραίτητες οι δημόσιες υπηρεσίες οπότε και οι υπάλληλοι δεν χρειάζονται.

3.. Όλες οι μισθοδοσίες, επιχορηγήσεις, ασφαλιστικές εισφορές, επιδοτήσεις, πληρωμές, κλπ, θα γίνονται μέσω τραπεζών. Ακόμα και τα δικαιολογητικά και οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από τις τράπεζες. Θα χρεώνονται παροχές και θα γίνεται αυθαίρετη παρακράτηση από λογαριασμούς.

4.. Το κτηματολόγιο που δεν κατάφερε ποτέ η Ελλάδα να πραγματοποίηση, έχει ήδη γίνει με προσέγγιση χιλιοστού, μέσω δορυφόρου, και μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκτυπωθεί με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από μηχανικό κάθε επιφάνεια Γής. Όλη η ακίνητη περιουσία των ιδιωτών θα φορολογηθεί έτσι ώστε κάποια στιγμή θα ανήκει στις τράπεζες.

5.. Θα καθορίζεται αμοιβή κλιμακωτή για την εργασία και την σύνταξη στο τέλος κάθε χρόνου για τον επόμενο ανάλογα με τα έσοδα της χώρας, Οι εργαζόμενοι δεν θα την εισπράττουν γιατί θα κατατίθεται σε λογαριασμό και δεν θα έχουν το δικαίωμα ανάληψης γιατί θα πληρώνονται οι υποχρεώσεις τους . Δεν θα μπορούν να έχουν χρήματα στα χέρια τους. Ότι περισσεύει από αμοιβές στο τέλος κάθε χρόνου θα παρακρατείται από το κράτος για χάρη του συνόλου και της ασφάλειας της χώρας.

6..Με τις επιδοτήσεις, ανεμογεννητριών, και φωτοβολταϊκών θα καταντήσει η χώρα ένας απέραντος σκουπιδότοπος που σκοπό έχει την αξιοποίηση και μόνο των υλικών της γερμανικής βιομηχανίας και όχι του ορυκτού πλούτου της χώρας.

7.. Επιδοτούνται τα γενετικώς μεταλλαγμένα αγροτικά προϊόντα και καταστρέφονται τα αιωνόβια δένδρα της χώρας μας, όπως η ελιά, καρυδιά, κερασιά, κλπ.

ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΔΙΑ ΡΟΠΑΛΟΥ ΑΠΟ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ!!!

Τα πάντα θα λειτουργούν μέσα από μια τράπεζα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η οποία θα φροντίζει για την «ένταξη» στο σύστημα ενός πολίτη υπό πλήρη έλεγχο.

Αυτό για το οποίο ο Γ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έχει φροντίσει να στηθεί πολύ γρήγορα και μάλιστα η εφαρμογή του γίνεται, από τον ειδικά εκπαιδευμένο γνώστη του προγράμματος, και εννοούμε τον κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟ, που προβλέπει:

Έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας διακυβέρνησης του πολίτη.

Μπορεί κάποια από τα παραπάνω να μην είναι κατανοητά για αυτό θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα από το κάθε ένα.

8..Θα υποχρεωθούν όλοι οι πολίτες να προμηθευτούν ηλεκτρονική κάρτα διακυβέρνησης, γιατί χωρίς αυτή δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν σαν Πολίτες. Δηλαδή δεν θα μπορούν να κάνουν αγορές, να έχουν δικαίωμα εργασίας, να αποκτούν σπίτι, να ψηφίζουν, να δημιουργούν επιχείρηση κλπ.

Όλα τα παραπάνω θα συμβούν σύντομα στη χώρα μας,και μάλιστα σε γνώση των πολιτικών μας οι οποίοι φαίνονται ανήμποροι να αντιδράσουν και επιλέγουν να είναι με τον ισχυρό από φόβο.!!!

Ο κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ σαν άριστος γνώστης του προγράμματος της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ έθεσε τα θεμέλια με το 2ο μνημόνιο, και στην περίπτωση που τα μνημονιακά κόμματα κερδίσουν 181 έδρες οπότε θα «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ» όλα τα παραπάνω, τότε η Ελλάδα θα αποτελεί την πρώτη χώρα στον κόσμο που θα κυβερνάται από την ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.

Αναστάσιος Ηλιάδης

kostasxan.blogspot
http://titanis.pblogs.gr/

Υ.Γ

Στα πιο πάνω συνοθυλεύματα που ανθρώπου νου δεν τα είχει φαντασθεί, διεστραμένα και δαιμονικά μυαλά κρύβονται πίσω απ’ αυτά, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με τα δικα μας μέσα…τα πνευματικά!

Ας δοκιμάσουμε να κάνουμε αυτά που μας συμβουλεύει ένας σύγχρονός μας ιερέας, ο π.Σαράντης Σαράντος, άλλωστε έχουμε δοκιμάσει όλα τα ανθρώπινα μέσα και δεν τα καταφέραμε καλά, ας δοκιμάσουμε λοιπόν και αυτά τα πνευματικά που μας προτρέπει.

Τουλάχιστον δεν έχουμε να χάσουμε τίποτε…!

περισσότερα ΕΔΩ!

psigmataorthodoxias.blogspot

Read Full Post »

**********************************
14-6-2012: Δελτίο Τύπου σχετικά με τις διαδικασίες έκδοσης νέου τύπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα 14 Ιουνίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχωρά τις διαδικασίες για την έκδοση νέου τύπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών σε εσωτερικό & εξωτερικό, που θα αναγνωρίζεται και ως ταξιδιωτικό έγγραφο.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υιοθέτησης και εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 2252/2004 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον οποίο τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα, προχωρά στην καθιέρωση νέου τύπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών, είτε διαμένουν στο εσωτερικό της χώρας, είτε στο εξωτερικό μέσω των εκεί Προξενικών αρχών. Το νέο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, με χαρακτηριστικά ασφαλείας, θα έχει τη μορφή πιστωτικής κάρτας.

Η διαδικασία αντικατάστασης του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με το νέου τύπου δελτίο ταυτότητας, πρόκειται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2012 και θα υλοποιηθεί σταδιακά με τρόπο που θα καθορίσει η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανά χρονολογική σειρά έκδοσης του (με σειρά προτεραιότητας στις παλαιότερες χρονολογίες έκδοσης) και κατά αλφαβητική σειρά.

Σημειώνεται, ότι όλα τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας θα ισχύουν μέχρι και την αντικατάστασή τους από τα νέου τύπου.

Δείτε στο link δείγμα του δελτίου ταυτότητας.

***********************************

Η ανακοίνωση της αστυνομίας δεν αναφέρεται σε τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν αναφέρει αν η ταυτότητα θα περιέχει rfid chip, δεν αναφέρει αν θα διασυνδέεται νόμιμα! με άλλες βάσεις δεδομένων, δεν αναφέρει πως θα αξιοποιήσει τις πληροφορίες που θα συλλέξει για κάθε πολίτη.

Επίσης δεν αναφέρει ποιοι και γιατί θα έχουν πρόσβαση στο ατομικό αρχείο του καθενός μας και ιδιαίτερα στο αρχείο που θα περιέχει τα θέματα υγείας, παραβιάζοντας το ιατρικό απόρρητο, δεν αναφέρεται πως θα διασφαλισθεί η μη πρόσβαση από τρίτους όταν οι χάκερς παραβιάζουν το πεντάγωνο των ΗΠΑ, το Υπουργείο των Εξωτερικών μας, και τα διάφορα τραπεζικά μας συστήματα δείχνοντας με θράσος ότι τα πάντα υποκλέπτονται.

Επίσης δεν αναφέρει αν η ταυτότητα θα είναι υποχρεωτική, δεν αναφέρει πως θα αντιμετωπίσει τον κόσμο που δεν θα πάρει αυτή την ταυτότητα.

**********************

Πιο κάτω δημοσιεύεται σχόλιο αναγνώστη στο το blog ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ που είχε ως άρθρο για τη νέα Κάρτα του πολίτη που η μεταβατική κυβέρνηση ανακοίνωσε τις 14/6/2012 ότι σταδιακά θα την…προμηθευτούν οι Έλληνες πολίτες.

kairoi.apostasias
14 Ιουνίου 2012 7:06 μ.μ.

ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΝΕΝΗΜΕΡΩΤΟΙ ΚΥΡΙΩΣ, ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΩ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η »ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ (ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ) ΠΟΛΙΤΗ», ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ, ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΄΄ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ΄΄.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ, ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΦΗΡΕΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ (ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), Η ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΕΠΑΦΗΣ (ΣΑΝ ΑΥΤΟ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ). ΤΩΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, ΑΟΡΑΤΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΘΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΘΩΑ. ΕΤΣΙ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ TΣΙΠΑΚΙ CONTACTLESS (ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΗΛΑΔΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΦΕΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΕΣΩΘΕΝ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ΤΟΥ).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΧΤΥΠΟΥΝ ΜΕ ΒΑΝΑΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΙΣ. ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΟΥ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΧΕΙΣ ΕΣΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ, ΑΥΤΟ ΔΕ ΤΟ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ.

ΠΩΣ; ΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ. ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΛΟΠΕΣ, ΤΙΣ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΒΗΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΛΟΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
ΜΕΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΧΡΥΣΟ Η ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΣΕΝΤΟΥΚΙ, ΟΤΑΝ ΘΑ ΣΟΥ ΕΛΘΟΥΝ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ, ΟΤΑΝ ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ ΟΤΙ Η ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ, ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ; ΕΚΕΙ ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ.

ΠΡΩΤΑ ΕΞΟΥΘΕΝΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Ο ΑΛΛΟΣ Ν’ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΘΜΗΔΟΝ.
ΤΟ ΤΙ ΚΟΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ Μ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ.

Α, ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΞΑΠΑΤΑΣΤΕ. ΟΠΟΙΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΗΚΩΣΕΙ, ΑΣ ΜΗ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ, ΤΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΓΚΡΙΤΩΣ ΒΑΡΥΤΕΡΟ.

ΕΜΕΝΑ ΠΑΝΤΩΣ ΜΕ ΠΟΝΗΡΕΥΟΥΝ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΞΑΦΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ. ΓΙΑΤΙ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ; ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;
ΓΙΑ ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΒΡΕΙΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΔΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΕΤΣΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ(ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΑΤΡΙΩΤΕΣ;) ΠΟΙΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ;

ΠΟΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Θ’ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΘΟΥΝ ΕΤΣΙ, ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ;
ΚΑΤΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΠΑΝΤΩΣ ΟΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ, ΤΑ ΕΣΧΑΤΩΣ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ »ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ», ΘΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ. ΚΑΙ… ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ ΟΤΙ ΝΟΜΙΖΑΤΕ ΠΩΣ ΤΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2012/06/blog-post_4228.html#ixzz1yDSYY2iW

Advertisements

Read Full Post »

 

 

Πρό … τῶν ἐκλογῶν.

Τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός εἶχε προείπει, ὅτι θά ἔρθει καιρός πού οἱ σώφρονες θά θεωροῦνται ὡς ἄφρονες καί οἱ ἄφρονες ὡς σώφρονες, οἱ μή ἔντιμοι ὡς ἔντιμοι καί οἱ ἔντιμοι ὡς ἀνέντιμοι, οἱ ἐργατικοί καί δοτικοί ὡς ἀνόητοι καί οἱ φυγόπονοι ὡς οἱ πιό προσαρμοσμένοι στό κλῖμα καί στό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς τῆς ρᾳθυμίας.

Στίς ἡμέρες μας φαίνεται νά ἐπιβεβαιώνεται ὁ ἅγιος ἐθνομάρ­τυρας Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

Ἴσως οἱ καταστάσεις, τά γεγονότα καί οἱ θεσπιζόμενοι ὁσημέραι νόμοι νά ξεπερνοῦν τόν Ἅγιο.

Ἐμεῖς, βουλιαγμένοι πάνω στούς καναπέδες ἀπορροφοῦμε μέ βουλημία τήν ἀνεξέλεγκτη τηλεθέαση. Ναρκωνόμαστε ὅλο καί βαθύτερα στή νοοτροπία της καί τά κελεύσματά της. Δέν ἀντιδροῦμε σέ καμιά προσβολή τῆς ἁγίας Παραδόσεώς μας, ἀλλά θυσιάζουμε τά πάντα στά νεοειδωλολατρικά σόου τῶν ποικίλων τηλεπαρουσιάσεων.

Τό κελλί μας, ἤ ὅπως καινοδιαθηκικά ὀνομάζεται «ταμεῖον», ἤ πολύ πιό ἁπλᾶ, τό ὑπνοδωμάτιό μας, μετατρέπεται σέ χῶρο μολυσμένο ἀπό τίς αἰσχρές εἰκόνες, τά πονηρά σενάρια, τούς κακούς λογισμούς, τά αἰσθήματα πού ἐπιμελημένα καί δαιμονικά στήνει ἡ Νέα Ἐποχή. Τό κελλίον πλέον δέν ὑψοῖ, σύμφωνα μέ τήν ἁγιοπνευ­ματι­κή ἐμπειρία τῶν πατέρων, ἀλλά γκρεμίζει, κατεδαφίζει, δέν κτίζει. Ἀλλοτριώνει, δέν μορφώνει. Ἀποσυνθέτει καί καθόλου δέν συ­γκροτεῖ τήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀποσυντονισμός, ἀδιαφορία, ἀποχαύνωση, ἀνία, ἀμηχανία, ἀδράνεια γιά δημιουργία, γιά προγραμματισμό, ἔρευνα καί ὀργάνω­ση ζωῆς, κυριεύει τή νεολαία, ἀφοῦ ἀκούσια ἤ ἑκούσια πέφτουν θύματα τῆς μεθοδευμένης ὑπερπροσφορᾶς τηλοψίας καί πολύωρης συμμετοχῆς στίς ἄφθονες ὑπηρεσίες τοῦ Internet.

Προσκολλημένοι μικροί καί μεγάλοι, ἰδίως αὐτήν τήν περίοδο τῆς «κρίσεως» βομβαρδιζόμαστε ἐπί πλέον ἀπό τίς ἀπειλές τῶν – νεοεποχιτῶν ὡς ἐπί τό πλεῖστον – δημοσιογράφων καί ἀναμένουμε ἐναγώνια νά μορφώσουμε, ἀκόμα καί τώρα, γνώμη γιά τά πρόσωπα πού μποροῦν νά μᾶς ἐκπροσωπήσουν ὡς κυβέρνηση τῆς χώρας.

Ξεχνᾶμε ὅτι οἱ διακόσιοι τῶν δύο κομμάτων ἤδη ἔχουν παραχωρήσει μέ τίς δύο δανειακές συμβάσεις ὁλόκληρη τήν πατρίδα μας;

Κλείσαμε τά αὐτιά μας γιά νά μήν ἀκούσουν, ὅτι οἱ δύο γνωστοί ἀρχηγοί τῶν δύο γνωστῶν κομμάτων, ἔστειλαν προσωπική ἐπιστο­λή ἕκαστος στούς δανειστές καί τούς βεβαιώνουν, ὅτι θά εἶναι εὐπειθέστατοι στίς ὑποχρεώσεις τους ἀπέναντί τους.

Ἐκτός ὅμως τῶν δύο δανειακῶν συμβάσεων προσποιούμαστε πώς δέν καταλαβαίνουμε τίς ὑποχρεώσεις πού ἐπιβάλλουν τά δύο μνημόνια;

Γιατί δέν ἐννοοῦμε νά πιστέψουμε, ὅτι ἐκτός τῶν γνω­στῶν τάχα ἀγνώστων τοκογλύφων δανειστῶν ἔχουμε ὑποχρέωση ὡς κράτος, ὡς διοίκηση, ὡς κυβέρνηση νά εἴμαστε εὐπειθέστατοι στούς τεχνοκράτες τοῦ Δ.Ν.Τ. καί πρέπει νά ἐφαρμόζουμε τίς σκληρές ἀποφά­σεις τῶν διαφόρων Εὐρωπαϊκῶν ἐπιτροπῶν – πάντοτε γιά τό καλό τῆς χώρας μας – ἔστω καί ἄν συντάξεις καί μισθοί μειωθοῦν στά 150 € μηνιαίως, δηλαδή στά ὅρια τῆς λιμοκτονίας.

Δέν ἔχουμε ἀντιληφθεῖ τήν ἀλαζονική συμπεριφορά τῶν μέχρι τώρα ἡγετῶν «μας», πού ὑβρίζουν, ἀπαξιώνουν καί λοιδωροῦν ἐναλλάξ ὅλες τίς τάξεις ἐπιστημόνων, ἐπαγγελματιῶν καί ἐργαζομένων;

Δέν θυμό­μαστε, ὅτι 3000 συμπολῖτες μας ἔφτασαν στό ἀπονενοημένο διάβημα; Σέ ὁποιαδήποτε ἄλλη πολεμική σύρραξη ἤ θερμό ἐπεισόδιο, ὅπως ἐπανειλημμένα ἀπό τούς δημοσιογράφους ἀναφέρεται, θά εἴχαμε τόσα θύματα;

Σέ ἄλλες παλαιότερες ἤ μεταγενέστερες ἐποχές εἴχαμε ἑκατομ­μύρια ἀνέργων;

Εἴχαμε τόση καταπάτηση νόμων καί συνταγματικῶν δια­τάξεων;

Οἱ λοιποί τῶν ἀξιοτίμων κ.κ. βουλευτῶν, πού δέν ὑπέγραψαν τίς δανειακές συμβάσεις, δέν θά ἔπρεπε νά σπεύσουν ἅπαντες, νά ὑποβάλουν τίς παραιτήσεις τους;

Ἔτσι δέν θά ἐξαναγκαζόταν ὁλόκληρο τό σῶμα τῶν βουλευτῶν νά ἀποφύγουν τήν ὁλοκληρωτική παράδοση τῆς πατρίδος μας στούς «δανειστές» μέ ὅρους, φεῦ, ἀμετακλήτους;

Ὅμως μέσῳ τῆς τηλεοράσεως καί τοῦ διαδικτύου ἔχουν γίνει γνωστοί οἱ ἐλάχιστοι ἀντιμνημονιακοί βουλευτές, πού ἔχουν δώσει σκληρές καί τεκμηριωμένες ἀγορεύσεις στή βουλή καί ἐκτός αὐτῆς, γιά νά γίνει γνωστό τό ἐπαχθές ἔγκλημα κατά τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ὅταν μάλιστα ἀπό τούς ἐλάχιστους τῶν ἀντιμνημονια­κῶν γνωρίζουμε ἐλαχίστους τῶν ἐλαχίστων, ὅτι κάνουν τό σημεῖον τοῦ τιμίου Σταυροῦ ἐν ἐπιγνώσει, ὅταν δέν ἄγονται καί δέν φέρονται λόγῳ κάποιων ἐξαρτήσεων ἀπό ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις, ὅταν ἐπικα­λοῦνται τή βοήθεια τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί τῶν γοργοεπηκόων Ἁγίων μας, ὅταν μετέχουν τῶν ἀχράντων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, γιατί νά μήν ὑποστηριχθοῦν γιά τό καλό ὅλων μας καί τῆς μοναδικῆς σέ ἀξία πατρίδος μας;

«Ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ» λέγει ὁ Κύριός μας στήν Καινή Διαθήκη, «καί φεύξεται ἀφ’ ὑμῶν!»

Αὐτό σημαίνει, ὅτι χρειάζεται ἡ ἐνεργοποίηση τῆς δικῆς μας ἐν διακρίσει Χριστοῦ βουλήσεως, γιά νά ἔρθει βοηθός ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Οὐδέποτε ἐπεχείρησε, ὑπενόησε ἤ μεθόδευσε κάποια δέσμευση ἤ παραγκωνισμό τῆς βουλήσεώς μας. Ζητάει πάντοτε τήν ἐλεύθερη συγκατάθεσή μας γιά μικρά, μεγάλα, ὑλικά ἤ πνευματικά ζητήματα καί κατόπιν, τρανώνοντας τό θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας, παρεμβαίνει καί δημιουργεῖ νέες καταστάσεις, ἀνέλπιστα θαύματα.

Σέ καιρούς πολύ δύσκολους σάν τούς δικούς μας ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἔχει πεῖ ἐκεῖνο τό ἀλησμόνητο: «Ὁ Θεός ἔβαλε τήν ὑπογραφή του γιά τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος καί δέν τήν παίρνει πίσω».

Μέ αὐτή τήν ἀνδρεία θεανθρώπινη τοποθέτηση παρακινήθηκαν οἱ σκλάβοι πρόγονοί μας, ἀγωνίστηκαν καί, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, τίναξαν τό ζυγό τῆς δουλείας ἀπο πάνω τους.

Τώρα, ἄν ἐμεῖς δέν ἀντιδράσουμε πνευματικά μέ τίς θερμές προσευχές μας καί μέ τή σωστή ψῆφο μας, τί θά ποῦμε αὔριο στά παιδιά μας, στά ἐγγόνια μας, στά δισέγγονά μας, ὅταν θά ἀντιληφθοῦν ὅτι ἀμαχητί τά παραδώσαμε μαζί μέ ὅλες τίς ἐπερχόμενες γενιές στά σκλαβοπάζαρα τῶν «ἀγορῶν» τῆς Νέας Ἐποχῆς;

Θά ἔχουμε μοῦτρα καθαρά καί μάτια χωρίς ἐνοχές γιά νά τά κυττάξουμε;

Ἄν παρά ταῦτα, ἐξαντλώντας ὅλα τά περιθώρια τῶν πνευμα­τικῶν καί κοινωνικῶν ἐνδοκοσμικῶν ἀντιδράσεων, δέν καταφέρουμε νά ἐκλέξουμε τούς πιό ἄξιους ἐκπροσώπους πού θά ἀρνηθοῦν τό ἐπαχθές χρέος καί τή μνημονιακή ὑποδούλωση, τότε μέ ἄκρα ταπείνωση καί ἐνώπιον τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί ἐνώπιον τῶν ἐρχομέ­νων γενεῶν θά ὁμολογοῦμε τήν ἐκ τῆς ὀλιγωρίας ἀποτυχία μας.

Θά προσευχόμαστε ἐκ βαθέων νά γίνει ἵλεως ὁ Κύριος γιά μᾶς πού ἀφήσαμε ἐρείπια στούς μεταγενεστέρους μας.

Μακάρι νά μή μᾶς ἀξιώσει ὁ φιλάνθρωπος Χριστός τούς νεο­έλληνες Ὀρθοδόξους Χριστιανούς νά κληροδοτήσουμε καμμένη γῆ, χαμένη πατρίδα, ἕωλα ὄνειρα, μηδενικές προοπτικές στούς ἐπερχομένους μας.

Προτιμότερο ἄλλως θά εἶναι τό μαρτύριο γιά μᾶς.

Οἱ μαρτυρικοί θησαυροί θά μποροῦν ἴσως νά ἀντισταθμίσουν τήν ἀναξιότητα καί τήν ἀδιακρισία τῆς γενιᾶς μας μέ τήν ὁμολογία ὅτι ἐξαπατηθήκαμε, γιατί δέν ἀφήσαμε τίς ἐλπίδες μας ὅλες στό δημουργό καί προνοητή Κύριο, ἀλλά ἐπορεύθημεν ἐν τοῖς θελήμασι τῶν καρδιῶν ἡμῶν καί τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν.

Τό ἐν Χριστῷ μαρτύριο μπορεῖ νά ἐπανατοποθετήσει νέα βαθιά θεμέλια στό ὀρθόδοξο ἑλληνικό ἔθνος μας, ὥστε σέ γερές θεανθρώπινες βάσεις νά μεγαλουργήσουν ἐν Χριστῷ οἱ ἑπόμενες γενιές.

Ἴσως κάτω ἀπό τέτοιες χριστομαρτυρικές προϋποθέσεις ὁ Ἅγιος τοῦ αἰώνα μας νά ἔβλεπε, ὅτι τό Ἑλληνικό Ἔθνος εἶναι προορισμένο νά εἶναι ὀφθαλμός καί διδάσκαλος τῆς οἰκουμένης.

Ἀξίζει πάντως εἰς τάς ἀπαρχάς τῆς ἡμέρας αὐτῆς, τῶν ἐκλογῶν, μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης, νά ξεκρεμάσουμε τό κομποσχοίνι μας ἀπό τά εἰκονίσματά μας ἤ νά τό βγάλουμε ἀπό τόν καρπό τοῦ χεριοῦ μας καί νά τό γυρίσουμε ἑκατό … ἤ κάποιους περισσότερους κόμπους καί ἱκετευτικά νά ἐπικαλεσθοῦμε τή βοήθειά Του: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με», ἐννοώντας ὅλους τούς ἀδελφούς συν-Ἕλληνες.

Αναρτήθηκε από ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Advertisements

Read Full Post »

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα 14 Ιουνίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχωρά τις διαδικασίες για την έκδοση νέου τύπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών σε εσωτερικό & εξωτερικό, που θα αναγνωρίζεται και ως ταξιδιωτικό έγγραφο.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο υιοθέτησης και εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 2252/2004 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον οποίο τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα, προχωρά στην καθιέρωση νέου τύπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών, είτε διαμένουν στο εσωτερικό της χώρας, είτε στο εξωτερικό μέσω των εκεί Προξενικών αρχών. Το νέο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, με χαρακτηριστικά ασφαλείας, θα έχει τη μορφή πιστωτικής κάρτας.

Η διαδικασία αντικατάστασης του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με το νέου τύπου δελτίο ταυτότητας, πρόκειται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2012 και θα υλοποιηθεί σταδιακά με τρόπο που θα καθορίσει η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανά χρονολογική σειρά έκδοσης του (με σειρά προτεραιότητας στις παλαιότερες χρονολογίες έκδοσης) και κατά αλφαβητική σειρά.

Σημειώνεται, ότι όλα τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας θα ισχύουν μέχρι και την αντικατάστασή τους από τα νέου τύπου.

Υ.Γ

Εν μέσω οικονομικής κρίσης και ενώ ο κόσμος στενάζει από τους φόρους προωθούν την Κάρτα του πολίτη. Το απόλυτο φακέλωμα,που καταργεί την Ελευθερία του ανθρώπου.

Ευτελισαν τον τόπο μας, ευτελισαν τους συμπολίτες μας και τώρα μας νομίζουν ως εξουθενωμενους και μας προωθούν την Κάρτα του πολίτη, τα δεσμά της ανθρώπινης ύπαρξης.

Να δώσουν τα χρήματα που θα κοστίσει η Κάρτα στα ταμεία, προκειμένου ο κόσμος να πάρει τα φάρμακά του.

Να αντισταθούμε όλοι μας, να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι, να αρνηθούμε να πάρουμε την Κάρτα του πολίτη. Το αξίζουμε όλοι εμείς, το αξίζουν τα παιδιά μας…για την ελευθερία μας.!

Advertisements

Read Full Post »

Older Posts »