Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Posts Tagged ‘εκκλησια’

 

 

Πρό … τῶν ἐκλογῶν.

Τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός εἶχε προείπει, ὅτι θά ἔρθει καιρός πού οἱ σώφρονες θά θεωροῦνται ὡς ἄφρονες καί οἱ ἄφρονες ὡς σώφρονες, οἱ μή ἔντιμοι ὡς ἔντιμοι καί οἱ ἔντιμοι ὡς ἀνέντιμοι, οἱ ἐργατικοί καί δοτικοί ὡς ἀνόητοι καί οἱ φυγόπονοι ὡς οἱ πιό προσαρμοσμένοι στό κλῖμα καί στό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς τῆς ρᾳθυμίας.

Στίς ἡμέρες μας φαίνεται νά ἐπιβεβαιώνεται ὁ ἅγιος ἐθνομάρ­τυρας Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

Ἴσως οἱ καταστάσεις, τά γεγονότα καί οἱ θεσπιζόμενοι ὁσημέραι νόμοι νά ξεπερνοῦν τόν Ἅγιο.

Ἐμεῖς, βουλιαγμένοι πάνω στούς καναπέδες ἀπορροφοῦμε μέ βουλημία τήν ἀνεξέλεγκτη τηλεθέαση. Ναρκωνόμαστε ὅλο καί βαθύτερα στή νοοτροπία της καί τά κελεύσματά της. Δέν ἀντιδροῦμε σέ καμιά προσβολή τῆς ἁγίας Παραδόσεώς μας, ἀλλά θυσιάζουμε τά πάντα στά νεοειδωλολατρικά σόου τῶν ποικίλων τηλεπαρουσιάσεων.

Τό κελλί μας, ἤ ὅπως καινοδιαθηκικά ὀνομάζεται «ταμεῖον», ἤ πολύ πιό ἁπλᾶ, τό ὑπνοδωμάτιό μας, μετατρέπεται σέ χῶρο μολυσμένο ἀπό τίς αἰσχρές εἰκόνες, τά πονηρά σενάρια, τούς κακούς λογισμούς, τά αἰσθήματα πού ἐπιμελημένα καί δαιμονικά στήνει ἡ Νέα Ἐποχή. Τό κελλίον πλέον δέν ὑψοῖ, σύμφωνα μέ τήν ἁγιοπνευ­ματι­κή ἐμπειρία τῶν πατέρων, ἀλλά γκρεμίζει, κατεδαφίζει, δέν κτίζει. Ἀλλοτριώνει, δέν μορφώνει. Ἀποσυνθέτει καί καθόλου δέν συ­γκροτεῖ τήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀποσυντονισμός, ἀδιαφορία, ἀποχαύνωση, ἀνία, ἀμηχανία, ἀδράνεια γιά δημιουργία, γιά προγραμματισμό, ἔρευνα καί ὀργάνω­ση ζωῆς, κυριεύει τή νεολαία, ἀφοῦ ἀκούσια ἤ ἑκούσια πέφτουν θύματα τῆς μεθοδευμένης ὑπερπροσφορᾶς τηλοψίας καί πολύωρης συμμετοχῆς στίς ἄφθονες ὑπηρεσίες τοῦ Internet.

Προσκολλημένοι μικροί καί μεγάλοι, ἰδίως αὐτήν τήν περίοδο τῆς «κρίσεως» βομβαρδιζόμαστε ἐπί πλέον ἀπό τίς ἀπειλές τῶν – νεοεποχιτῶν ὡς ἐπί τό πλεῖστον – δημοσιογράφων καί ἀναμένουμε ἐναγώνια νά μορφώσουμε, ἀκόμα καί τώρα, γνώμη γιά τά πρόσωπα πού μποροῦν νά μᾶς ἐκπροσωπήσουν ὡς κυβέρνηση τῆς χώρας.

Ξεχνᾶμε ὅτι οἱ διακόσιοι τῶν δύο κομμάτων ἤδη ἔχουν παραχωρήσει μέ τίς δύο δανειακές συμβάσεις ὁλόκληρη τήν πατρίδα μας;

Κλείσαμε τά αὐτιά μας γιά νά μήν ἀκούσουν, ὅτι οἱ δύο γνωστοί ἀρχηγοί τῶν δύο γνωστῶν κομμάτων, ἔστειλαν προσωπική ἐπιστο­λή ἕκαστος στούς δανειστές καί τούς βεβαιώνουν, ὅτι θά εἶναι εὐπειθέστατοι στίς ὑποχρεώσεις τους ἀπέναντί τους.

Ἐκτός ὅμως τῶν δύο δανειακῶν συμβάσεων προσποιούμαστε πώς δέν καταλαβαίνουμε τίς ὑποχρεώσεις πού ἐπιβάλλουν τά δύο μνημόνια;

Γιατί δέν ἐννοοῦμε νά πιστέψουμε, ὅτι ἐκτός τῶν γνω­στῶν τάχα ἀγνώστων τοκογλύφων δανειστῶν ἔχουμε ὑποχρέωση ὡς κράτος, ὡς διοίκηση, ὡς κυβέρνηση νά εἴμαστε εὐπειθέστατοι στούς τεχνοκράτες τοῦ Δ.Ν.Τ. καί πρέπει νά ἐφαρμόζουμε τίς σκληρές ἀποφά­σεις τῶν διαφόρων Εὐρωπαϊκῶν ἐπιτροπῶν – πάντοτε γιά τό καλό τῆς χώρας μας – ἔστω καί ἄν συντάξεις καί μισθοί μειωθοῦν στά 150 € μηνιαίως, δηλαδή στά ὅρια τῆς λιμοκτονίας.

Δέν ἔχουμε ἀντιληφθεῖ τήν ἀλαζονική συμπεριφορά τῶν μέχρι τώρα ἡγετῶν «μας», πού ὑβρίζουν, ἀπαξιώνουν καί λοιδωροῦν ἐναλλάξ ὅλες τίς τάξεις ἐπιστημόνων, ἐπαγγελματιῶν καί ἐργαζομένων;

Δέν θυμό­μαστε, ὅτι 3000 συμπολῖτες μας ἔφτασαν στό ἀπονενοημένο διάβημα; Σέ ὁποιαδήποτε ἄλλη πολεμική σύρραξη ἤ θερμό ἐπεισόδιο, ὅπως ἐπανειλημμένα ἀπό τούς δημοσιογράφους ἀναφέρεται, θά εἴχαμε τόσα θύματα;

Σέ ἄλλες παλαιότερες ἤ μεταγενέστερες ἐποχές εἴχαμε ἑκατομ­μύρια ἀνέργων;

Εἴχαμε τόση καταπάτηση νόμων καί συνταγματικῶν δια­τάξεων;

Οἱ λοιποί τῶν ἀξιοτίμων κ.κ. βουλευτῶν, πού δέν ὑπέγραψαν τίς δανειακές συμβάσεις, δέν θά ἔπρεπε νά σπεύσουν ἅπαντες, νά ὑποβάλουν τίς παραιτήσεις τους;

Ἔτσι δέν θά ἐξαναγκαζόταν ὁλόκληρο τό σῶμα τῶν βουλευτῶν νά ἀποφύγουν τήν ὁλοκληρωτική παράδοση τῆς πατρίδος μας στούς «δανειστές» μέ ὅρους, φεῦ, ἀμετακλήτους;

Ὅμως μέσῳ τῆς τηλεοράσεως καί τοῦ διαδικτύου ἔχουν γίνει γνωστοί οἱ ἐλάχιστοι ἀντιμνημονιακοί βουλευτές, πού ἔχουν δώσει σκληρές καί τεκμηριωμένες ἀγορεύσεις στή βουλή καί ἐκτός αὐτῆς, γιά νά γίνει γνωστό τό ἐπαχθές ἔγκλημα κατά τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ὅταν μάλιστα ἀπό τούς ἐλάχιστους τῶν ἀντιμνημονια­κῶν γνωρίζουμε ἐλαχίστους τῶν ἐλαχίστων, ὅτι κάνουν τό σημεῖον τοῦ τιμίου Σταυροῦ ἐν ἐπιγνώσει, ὅταν δέν ἄγονται καί δέν φέρονται λόγῳ κάποιων ἐξαρτήσεων ἀπό ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις, ὅταν ἐπικα­λοῦνται τή βοήθεια τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί τῶν γοργοεπηκόων Ἁγίων μας, ὅταν μετέχουν τῶν ἀχράντων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, γιατί νά μήν ὑποστηριχθοῦν γιά τό καλό ὅλων μας καί τῆς μοναδικῆς σέ ἀξία πατρίδος μας;

«Ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ» λέγει ὁ Κύριός μας στήν Καινή Διαθήκη, «καί φεύξεται ἀφ’ ὑμῶν!»

Αὐτό σημαίνει, ὅτι χρειάζεται ἡ ἐνεργοποίηση τῆς δικῆς μας ἐν διακρίσει Χριστοῦ βουλήσεως, γιά νά ἔρθει βοηθός ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Οὐδέποτε ἐπεχείρησε, ὑπενόησε ἤ μεθόδευσε κάποια δέσμευση ἤ παραγκωνισμό τῆς βουλήσεώς μας. Ζητάει πάντοτε τήν ἐλεύθερη συγκατάθεσή μας γιά μικρά, μεγάλα, ὑλικά ἤ πνευματικά ζητήματα καί κατόπιν, τρανώνοντας τό θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας, παρεμβαίνει καί δημιουργεῖ νέες καταστάσεις, ἀνέλπιστα θαύματα.

Σέ καιρούς πολύ δύσκολους σάν τούς δικούς μας ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἔχει πεῖ ἐκεῖνο τό ἀλησμόνητο: «Ὁ Θεός ἔβαλε τήν ὑπογραφή του γιά τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος καί δέν τήν παίρνει πίσω».

Μέ αὐτή τήν ἀνδρεία θεανθρώπινη τοποθέτηση παρακινήθηκαν οἱ σκλάβοι πρόγονοί μας, ἀγωνίστηκαν καί, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, τίναξαν τό ζυγό τῆς δουλείας ἀπο πάνω τους.

Τώρα, ἄν ἐμεῖς δέν ἀντιδράσουμε πνευματικά μέ τίς θερμές προσευχές μας καί μέ τή σωστή ψῆφο μας, τί θά ποῦμε αὔριο στά παιδιά μας, στά ἐγγόνια μας, στά δισέγγονά μας, ὅταν θά ἀντιληφθοῦν ὅτι ἀμαχητί τά παραδώσαμε μαζί μέ ὅλες τίς ἐπερχόμενες γενιές στά σκλαβοπάζαρα τῶν «ἀγορῶν» τῆς Νέας Ἐποχῆς;

Θά ἔχουμε μοῦτρα καθαρά καί μάτια χωρίς ἐνοχές γιά νά τά κυττάξουμε;

Ἄν παρά ταῦτα, ἐξαντλώντας ὅλα τά περιθώρια τῶν πνευμα­τικῶν καί κοινωνικῶν ἐνδοκοσμικῶν ἀντιδράσεων, δέν καταφέρουμε νά ἐκλέξουμε τούς πιό ἄξιους ἐκπροσώπους πού θά ἀρνηθοῦν τό ἐπαχθές χρέος καί τή μνημονιακή ὑποδούλωση, τότε μέ ἄκρα ταπείνωση καί ἐνώπιον τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί ἐνώπιον τῶν ἐρχομέ­νων γενεῶν θά ὁμολογοῦμε τήν ἐκ τῆς ὀλιγωρίας ἀποτυχία μας.

Θά προσευχόμαστε ἐκ βαθέων νά γίνει ἵλεως ὁ Κύριος γιά μᾶς πού ἀφήσαμε ἐρείπια στούς μεταγενεστέρους μας.

Μακάρι νά μή μᾶς ἀξιώσει ὁ φιλάνθρωπος Χριστός τούς νεο­έλληνες Ὀρθοδόξους Χριστιανούς νά κληροδοτήσουμε καμμένη γῆ, χαμένη πατρίδα, ἕωλα ὄνειρα, μηδενικές προοπτικές στούς ἐπερχομένους μας.

Προτιμότερο ἄλλως θά εἶναι τό μαρτύριο γιά μᾶς.

Οἱ μαρτυρικοί θησαυροί θά μποροῦν ἴσως νά ἀντισταθμίσουν τήν ἀναξιότητα καί τήν ἀδιακρισία τῆς γενιᾶς μας μέ τήν ὁμολογία ὅτι ἐξαπατηθήκαμε, γιατί δέν ἀφήσαμε τίς ἐλπίδες μας ὅλες στό δημουργό καί προνοητή Κύριο, ἀλλά ἐπορεύθημεν ἐν τοῖς θελήμασι τῶν καρδιῶν ἡμῶν καί τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν.

Τό ἐν Χριστῷ μαρτύριο μπορεῖ νά ἐπανατοποθετήσει νέα βαθιά θεμέλια στό ὀρθόδοξο ἑλληνικό ἔθνος μας, ὥστε σέ γερές θεανθρώπινες βάσεις νά μεγαλουργήσουν ἐν Χριστῷ οἱ ἑπόμενες γενιές.

Ἴσως κάτω ἀπό τέτοιες χριστομαρτυρικές προϋποθέσεις ὁ Ἅγιος τοῦ αἰώνα μας νά ἔβλεπε, ὅτι τό Ἑλληνικό Ἔθνος εἶναι προορισμένο νά εἶναι ὀφθαλμός καί διδάσκαλος τῆς οἰκουμένης.

Ἀξίζει πάντως εἰς τάς ἀπαρχάς τῆς ἡμέρας αὐτῆς, τῶν ἐκλογῶν, μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης, νά ξεκρεμάσουμε τό κομποσχοίνι μας ἀπό τά εἰκονίσματά μας ἤ νά τό βγάλουμε ἀπό τόν καρπό τοῦ χεριοῦ μας καί νά τό γυρίσουμε ἑκατό … ἤ κάποιους περισσότερους κόμπους καί ἱκετευτικά νά ἐπικαλεσθοῦμε τή βοήθειά Του: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με», ἐννοώντας ὅλους τούς ἀδελφούς συν-Ἕλληνες.

Αναρτήθηκε από ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Advertisements

Read Full Post »

Τη βεβαιότητά του ότι η παρουσία της Τιμίας Ζώνης στη Ρωσία θα εδραιώσει την πνευματική εγγύτητα μεταξύ του ρωσικού και του ελληνικού λαού
και θα συμβάλει στις διμερείς σχέσεις, εξέφρασε ο Ρώσος πρωθυπουργός Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Μονής Βατοπαιδίου, με επικεφαλής τον ηγούμενό της Εφραίμ.

Υποδεχόμενος στην κατοικία του στο Νόβο-Αγκαριόβο τους μοναχούς από το Βατοπαίδι ο κ. Πούτιν τους ευχαρίστησε για την ευκαιρία, που έδωσαν στον πιστό ρωσικό λαό να προσκυνήσει ένα από τα μεγαλύτερα κειμήλια της Ορθοδοξίας και δήλωσε ότι «αυτό που κάνατε επιδεικνύει αναμφίβολα την εγγύτητα μεταξύ των λαών μας και θα εδραιώσει αυτήν την πνευματική εγγύτητα, θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των διακρατικών σχέσεων».((Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ΡΙΑ-Νόβοστι ο ηγούμενος Εφραίμ στην αντιφώνησή του δήλωσε εντυπωσιασμένος από το πάθος της πίστης του ρωσικού λαού, «που είναι και η μεγαλύτερη δύναμή του» και απευθυνόμενος στον Β.Πούτιν είπε ότι «η Ελλάδα περνά όχι τις καλύτερες στιγμές της και γι’ αυτό φυσικά σας παρακαλώ να βοηθήσετε».

Ο ηγούμενος Εφραίμ αναφέρθηκε εκτενώς και στα θαύματα της Τιμίας Ζώνης, υποσχόμενος ότι μετά το τέλος της περιφοράς της σε 14 ρωσικές πόλεις από τις 20 Οκτωβρίου θα εκδοθεί ειδικό βιβλίο με τα θαύματα αυτά.((Ο Ρώσος πρωθυπουργός εξέφρασε ως ανταπάντηση την ελπίδα ότι «το γεγονός αυτό θα βοηθήσει στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος» της Ρωσίας.))

Σύμφωνα με το Πατριαρχείο της Μόσχας και τον αρμόδιο επικεφαλής του συνοδικού Τμήματος Σχέσεων Εκκλησίας και Κοινωνίας Βσέβολοντ Τσάπλιν, που επικαλείται το πρακτορείο Ιντερφάξ, το προσκύνημα της Τίμιας Ζώνης από περισσότερα από 3 εκατομμύρια πιστούς αποτελεί μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία της Μόσχας και της Ρωσίας και τη μεγαλύτερη προσέλευση ανθρώπων σε ένα σημείο, ξεπερνώντας κατά πολύ την κηδεία του Στάλιν, την Οκτωβριανή Επανάσταση στις αρχές του 20ού αιώνα και τις πολιτικές συγκεντρώσεις στο τέλος του.

Περισσότερα

ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

Πούτιν: Η Αγία Ζώνη εδραιώνει την εγγύτητα του ρωσικού και ελληνικού λαού
Τη βεβαιότητά του ότι η παρουσία της Τιμίας Ζώνης στη Ρωσία θα εδραιώσει την πνευματική εγγύτητα μεταξύ του ρωσικού και του ελληνικού λαού και θα συμβάλει στις διμερείς σχέσεις, εξέφρασε ο Ρώσος πρωθυπουργός Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Μονής Βατοπαιδίου με επικεφαλής τον ηγούμενό της Εφραίμ.
Υποδεχόμενος στην κατοικία του στο Νόβο-Αγκαριόβο τους μοναχούς από το Βατοπαίδι ο κ. Πούτιν τους ευχαρίστησε για την ευκαιρία, που έδωσαν στον πιστό ρωσικό λαό να προσκυνήσει ένα από τα μεγαλύτερα κειμήλια της Ορθοδοξίας και δήλωσε ότι «αυτό που κάνατε επιδεικνύει αναμφίβολα την εγγύτητα μεταξύ των λαών μας και θα εδραιώσει αυτήν την πνευματική εγγύτητα, θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των διακρατικών σχέσεων».
Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ΡΙΑ-Νόβοστι, ο ηγούμενος Εφραίμ στην αντιφώνησή του δήλωσε εντυπωσιασμένος από το πάθος της πίστης του ρωσικού λαού, «που είναι και η μεγαλύτερη δύναμή του» και απευθυνόμενος στον Β. Πούτιν είπε ότι «η Ελλάδα περνά όχι τις καλύτερες στιγμές της και γι’ αυτό φυσικά σας παρακαλώ να βοηθήσετε».
Ο ηγούμενος Εφραίμ αναφέρθηκε εκτενώς και στα θαύματα της Τιμίας Ζώνης, υποσχόμενος ότι μετά το τέλος της περιφοράς της σε 14 ρωσικές πόλεις από τις 20 Οκτωβρίου θα εκδοθεί ειδικό βιβλίο με τα θαύματα αυτά.
Ο Ρώσος πρωθυπουργός εξέφρασε ως ανταπάντηση την ελπίδα ότι «το γεγονός αυτό θα βοηθήσει στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της Ρωσίας».
Μιλώντας στο ΚΥΠΕ λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Β.Πούτιν, ο γέροντας Εφραίμ δήλωσε ότι «η Παναγία δεν θα αφήσει την Κύπρο, ούτε την Ελλάδα, κι ας ζούμε σε μια περίοδο μια γενικής διεθνούς ανησυχίας και ανασφάλειας» και επανέλαβε το υψηλό ενδιαφέρον της ρωσική πλευράς να επισκέπτονται όλο και περισσότεροι Ρώσοι πολίτες το Άγιον Όρος και «να βρίσκουν πνευματική ανάπαυση».
Σύμφωνα με το Πατριαρχείο Μόσχας και τον αρμόδιο επικεφαλής του συνοδικού Τμήματος σχέσεων εκκλησίας και κοινωνίας Βσέβολοντ Τσάπλιν, που επικαλείται το πρακτορείο Ιντερφάξ, το προσκύνημα της Τίμιας Ζώνης από περισσότερα από 3 εκατομμύρια πιστούς αποτελεί μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία της Μόσχας και της Ρωσίας και τη μεγαλύτερη προσέλευση ανθρώπων σε ένα σημείο, ξεπερνώντας κατά πολύ την κηδεία του Στάλιν, την Οκτωβριανή Επανάσταση στις αρχές του 20ού αιώνα και τις πολιτικές συγκεντρώσεις στο τέλος του.
Δεκάδες είναι οι εξαντλημένοι από την κόπωση και το κρύο, που ζήτησαν ιατρική βοήθεια, έπειτα από πολύωρη αναμονή, η οποία ξεπέρασε τις προηγούμενες ημέρες τις 26 ώρες πριν γίνει δυνατή η είσοδος στον μητροπολιτικό Ναό του Σωτήρος, όπου εκτίθεται σε προσκύνημα η Αγία Ζώνη. Ειδικά συνεργεία γιατρών και ψυχολόγων παρέχουν υποστήριξη, ενώ δρακόντεια συνεχίζουν να είναι τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το ναό.

sigmalive.com

ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

Read Full Post »

«Έχω βαθιά θλίψη και απογοήτευση για την απόφαση αυτή που λήφθηκε παραμονή των Χριστουγέννων, το να αποφασίσει η δικαιοσύνη να φυλακίσει έναν Ηγούμενο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σεβ. Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος, σχολιάζοντας την απόφαση για προφυλάκιση του Ηγουμένου Εφραίμ.

Επίσης ο Μητροπολίτης Λεμεσού, αναφερόμενος στην προσωπικότητα του Ηγουμένου τόνισε: «Ο Ηγούμενος Εφραίμ αφιέρωσε όλο του, τον εαυτό στη Εκκλησία και στην υπηρεσία του λαού του Θεού».

«Τον αντιμετωπίζουν λες και είναι κανένας εγκληματίας, από τον οποίο κινδυνεύει η Ελλάδα! Άραγε έλυσαν τα προβλήματα τους τα υπόλοιπα και κινδυνεύουν από τον γέροντα Εφραίμ;», αναρωτήθηκε ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος.

Σε άλλο σημείο ο Μητροπολίτης Αθανάσιος, ανέφερε ότι «η απόφαση αυτή είναι πάρα πολύ θλιβερή …;.»

Να αναφερθεί ότι ο κ. Αθανάσιος, το απόγευμα της Παρασκευής είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ηγούμενο Εφραίμ.

«Ο γέροντας είναι πάρα πολύ ήρεμος και είναι παραδομένος στο θέλημα του Θεού! Ότι ο Θεός επιτρέψει ας είναι ευλογημένο μου είπε …;.», πρόσθεσε ο κ. Αθανάσιος για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ηγούμενο.

Κλείνοντας ο Μητροπολίτης Λεμεσού υπογράμμισε: «Για τον γέροντα Εφραίμ η δοκιμασία αυτή, θα είναι μια ευλογία από τον Θεό και αφετηρία πνευματικής ανάβασης …;»

«Για τους υπόλοιπους όμως δεν ξέρω τι θα είναι», αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Αθανάσιος.

ΠΗΓΗ

ΡΟΜΦΑΙΑ

Advertisements

Read Full Post »

 

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
«ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»
ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 10 ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλ.:  2108025211
Fax :  2108025227
Email: estiapm@gmail.com
Κοντά στούς ἀνέργους
«Πᾶς ὁ ζητῶν εὑρίσκει καί τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται»
Οἱ ἑταῖροι τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ κατανοώντας τά σημερινά μεγάλα οἰκονομικά, κοινωνικά καί πολιτικά προβλήματα τῆς χώρας μας, ἀποφάσισαν μαζί μέ τούς συνεργάτες τους, κατά τή συνεδρίαση τῆς 21-10-2011, νά συμβάλουν στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας, πού τόσο βάναυσα μαστίζει τήν πατρίδα μας καί ἰδιαίτερα τίς ἀσθενέστερες κοινωνικές τάξεις καί τούς νέους.

Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς προσπάθειας ἀποφασίστηκαν:

1.    Δημιουργία καταλόγου ἐργοδοτῶν.
Δηλαδή ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀνάγκη καθαριστριῶν, ἀποκλειστικῶν μέ ἐμπειρία κατ’οἶκον φροντίδας ἀσθενῶν, ἡλικιωμένων, ἀνηλίκων παιδιῶν, ἀλλά καί ἐπιστημόνων, καθηγητῶν, καλλιτεχνῶν καί  τεχνικῶν ὅλων τῶν εἰδικοτήτων.
2.    Δημιουργία καταλόγου ἀνέργων, ὅσων θά εἶχαν τήν δυνατότητα νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀπαιτήσεις τῶν ἀνωτέρω, μέ σχετική κατόπιν συνεννοήσεως λογική ἀμοιβή καί μέ ἀπασχόληση ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν, μηνιαία, ἡμερήσια, ὡριαία κλπ.
3.  Ἐνημέρωση τῶν ἐνδιαφερομένων καί τῶν δύο κατηγοριῶν  γιά τά παραπάνω ἀπό τήν Ε.Π.Μ. καί στή συνέχεια  συνεννόηση μεταξύ τους χωρίς ἄλλη μεσολάβηση ἤ οἰκονομικά ἀνταλλάγματα ἐκ μέρους τῆς Ε.Π.Μ.
4.  Τέλος, ἀνακοίνωση ἀπό τό Συμβούλιο τῆς ΕΣΤΙΑΣ μετά ἀπό προσεκτική μελέτη, τῶν διαδικασιῶν πού θά τηρηθοῦν γιά τήν ὑλοποίηση τῆς ἀνωτέρω διακονίας τῆς Ε.Π.Μ. μέ γνώμονα τήν διαφάνεια, τήν ἀντικειμενικότητα καί πάντα μέσα στά πλαίσια τῆς ἐν Χριστῶ ἀγάπης.
ΠΗΓΗ

http://orthodox-watch.blogspot.com/2011/11/blog-post_03.html

Advertisements

Read Full Post »

 

Ο Θεός βλέπει από κοντά τις ταλαιπωρίες των παιδιών Του και τα παρηγορεί σαν καλός Πατέρας. Γιατί, τι νομίζεις, θέλει να βλέπη το παιδάκι Του να ταλαιπωρήται; Όλα τα βάσανά του, τα κλάματά του, τα λαμβάνει υπ’ όψιν Του και ύστερα πληρώνει. Μόνον ο Θεός δίνει στις θλίψεις την αληθινή παρηγοριά. Γι’ αυτό, άνθρωπος που δεν πιστεύει στην αληθινή ζωή, που δεν πιστεύει στον Θεό, για να Του ζητήση το έλεός Του στις δοκιμασίες που περνάει, είναι όλο απελπισία και δεν έχει νόημα η ζωή του. Πάντα μένει αβοήθητος, απαρηγόρητος και βασανισμένος σ’ αυτήν την ζωή, αλλά καταδικάζει και αιώνια την ψυχή του.

Οι πνευματικοί όμως άνθρωποι, επειδή όλες τις δοκιμασίες τις αντιμετωπίζουν κοντά στον Χριστό, δεν έχουν δικές τους θλίψεις. Μαζεύουν τις πολλές πίκρες των άλλων, αλλά παράλληλα μαζεύουν και την πολλή αγάπη του Θεού. Όταν ψάλλω το τροπάριο «Μη καταπιστεύσης με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα», καμμιά φορά σταματώ στο «αλλά δέξαι δέησιν του ικέτου σου…». Αφού δεν έχω θλίψη, πως να πω «θλίψις γαρ έχει με, φέρειν ου δύναμαι»[9]; Ψέμματα να πω; Στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη, γιατί, όταν ο άνθρωπος τοποθετηθή σωστά, πνευματικά, όλα αλλάζουν. Αν ο άνθρωπος ακουμπήση την πίκρα του πόνου του στον γλυκύ Ιησού, οι πίκρες και τα φαρμάκια του μεταβάλλονται σε μέλι.

Αν καταλάβη κανείς τα μυστικά της πνευματικής ζωής και τον μυστικό τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός, παύει να στεναχωριέται για ό,τι του συμβαίνει, γιατί δέχεται με χαρά τα πικρά φάρμακα που του δίνει ο Θεός για την υγεία της ψυχής του. Όλα τα θεωρεί αποτελέσματα της προσευχής του, αφού ζητάει συνέχεια από τον Θεό να του λευκάνει την ψυχή. Όταν όμως οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες κοσμικά, βασανίζονται. Αφού ο Θεός όλους μας παρακολουθεί, πρέπει να παραδίνεται κανείς εν λευκώ σ’ Αυτόν. Αλλιώς είναι βάσανο· ζητάει να του έρθουν όλα, όπως εκείνος θέλει, αλλά δεν του έρχονται όλα όπως τα θέλει, και ανάπαυση δε βρίσκει.

Είτε χορτάτος είναι κανείς είτε νηστικός, είτε τον επαινούν, είτε τον αδικούν, πρέπει να χαίρεται και να τα αντιμετωπίζη όλα ταπεινά και με υπομονή. Τότε ο Θεός συνέχεια θα του δίνη ευλογίες, ώσπου να φθάση η ψυχή του σε σημείο να μη χωράη, να μην αντέχη την καλωσύνη του Θεού. Και, όσο θα προχωράη πνευματικά, τόσο θα βλέπη την αγάπη του Θεού σε μεγαλύτερο βαθμό και θα λειώνη από την αγάπη Του.

Advertisements

Read Full Post »

Older Posts »